Symptomen

  • Keelpijn, vooral bij het slikken
  • Koorts
  • Witte stippen op de amandelen

Over amandelen

De amandelen zijn twee klieren in de keel. Ze weren virussen en bacteriën af die via de keel het lichaam binnendringen, maar ze kunnen ook zelf geïnfecteerd raken.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Pijnstilling en indien nodig antibiotica
  • Operatie waarbij de amandelen in de keel, na herhaaldelijke infecties, onder algemene verdoving worden verwijderd. Amandelen laten trekken bij kinderen gebeurt in dagopname, bij volwassenen in kort verblijf.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Staaltje van keel om bacteriën op te sporen