Protocols anesthesiologie

Protocols anesthesie

Disclaimer

Deze richtlijnen zijn slechts indicatief. Het navolgen ervan garandeert niet bij elke patiënt een optimaal resultaat. Bovendien gelden zij niet als de enige geschikte medische aanpak en sluiten ze andere keuzes die hetzelfde resultaat nastreven niet uit.

De uiteindelijke beslissing ligt bij de arts die de nodige expertise bezit en die rekening houdt met de klinische gegevens van de patiënt en de beschikbare diagnostische en therapeutische mogelijkheden.

Richtlijnen zijn gebaseerd op de beschikbare klinische gegevens en evolueren met de weten­schappelijke kennis en technologie.

De Dienst Anesthesie K.U.Leuven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de richtlijnen en van de referenties waarnaar verwezen wordt.

De richtlijnen van de Dienst Anesthesie K.U.Leuven kunnen opgenomen worden in het handboek van een dienst Anesthesie na kritische interne bespreking in de eigen klinische staf en/of de daartoe bevoegde comités in het ziekenhuis.

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor gebruik door artsen. Bent u niet medisch geschoold en hebt u een medisch probleem, raadpleeg dan uw arts.

De protocols zijn beschikbaar via intranet > Muzlidoc

Laatste aanpassing: 24 mei 2022