Algemene info voor ASO's anesthesiologie

E-arts

Neem zeker een kijkje op de e-arts pagina's: http://wiki/display/uzl/E-arts. Hier vind je onder andere een brochure rond het opleidingsbudget en een informatiebrochure voor alle artsen-specialisten in opleiding in UZ Leuven met info omtrent arbeidstijdregistratie, verzekeringen, mobiliteit, enz.

Informatiebrochure dienst anesthesie

Deze informatiebrochure zal jullie wat meer wegwijs maken in de administratie en de vereisten van de opleiding in de Manama Specialistische Geneeskunde.

Soft token

https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/help/Thuis+aanmelden+op+het+UZ+Leuven+netwerk

Ziekte

 • Bij ziekte dien je steeds na 6u45 en vóór 07u30 de OKA coördinator via dect 40788 te verwittigen. Dit is de ENIGE juiste methode. De telefoon komt van jezelf tenzij dit echt niet mogelijk zou zijn.
 • Voor elke dag afwezigheid dien je een origineel doktersattest (geen scan of kopie) binnen te brengen op het secretariaat.
 • Gelieve ook het secretariaat anesthesie op de hoogte te brengen van een eventuele terugkeer de volgende dag in functie van het opmaken van de werkverdeling.

Wachtwissel

 • Wachtwissels worden aangevraagd via wachten.anesthesie@uzleuven.be
  • Gelieve hierin duidelijk te vermelden:
   • welke wacht (ghb1/ghb2/ghb3/ghb4/r1/r2/r3) je wisselt
   • op welke datum
   • en met wie (en deze aso steeds in cc vermelden)
   • zorg ervoor dat je wisselt met iemand van je wachtgroep
 • De wachtregeling is beschikbaar op het intranet http://wiki/display/adminmedpers/Wachtregeling én op de UZ Leuven toaster (\Anesthesie\Organisatie\Wachten Assistenten_Staf\). Wachtwissels zullen dus op de toaster én op het intranet geregistreerd worden.
  • Alle aso’s hebben leesrechten tot de toaster locatie.
  • Bij discussie is steeds de intranet versie de correcte versie!

Reservewachtregeling

 • Van de reservewachten worden dagelijks 3 ASO’s niet-klinisch geplaatst na hun reservewacht.
 • Zij zijn niet-klinisch (maar in huis en zijn aanwezig ’s ochtends zoals de andere ASO’s om 7u30 omgekleed in het OKA) tot 11u30 en doen dan middagaflos en zijn opnieuw niet-klinisch (maar in huis) vanaf 14u30 tot 18 uur. Zij blijven tot 18 uur in huis min het aantal uren dat ze gewerkt hebben na 20 uur op hun reservewacht (bijvoorbeeld: gewerkt tot 22u30 => ze kunnen dan om 15u30 het huis verlaten).
  • Men moet zich wel STEEDS afmelden bij de OKA coördinator.
  • Reservewachten kunnen dus nooit voor de middagaflos vertrekken!
 • Indien er zieken zijn, vervangen zij eventueel de zieken, maar enkel als er geen andere oplossing mogelijk is (zoals urgentiezalen niet openen, etc).
 • Indien de aso's tot na 24u00 gewerkt hebben dan komen zij niet.
 • Regeling zondag reservewacht: indien je meer dan 3,5 uur hebt gewerkt op zondag mag je maandag na de middagaflos om 14u30 onmiddellijk naar huis. Indien minder dan 3,5 uur gewerkt op zondag: de ASO blijft tot 18u00 in huis min het aantal uren dat ze op zondag gewerkt hebben.

Bereikbaarheid tijdens wachten

Voor een vlotte bereikbaarheid tijdens de wachten willen we jullie aandacht vestigen op het volgende:

 • jullie dragen zelf de verantwoordelijkheid over het nakijken van de wachtlijst en het correct beschikbaar zijn, ook op de dagen dat jullie van reservewacht zijn
 • jullie geven zowel via het intranet (wie-is-wie) als aan het secretariaat (rampenplanning) jullie correcte telefoonnummers door waarop jullie bereikbaar zijn
 • jullie zijn maximaal op 45 minuten afstand wanneer jullie bereikbaar zijn en dus binnen deze termijn aanwezig in het ziekenhuis

Verlof

Verlofreglement ac jaar 21-22, aangepast aan regels nieuw statuut ASO, volgt ASAP.

E-learning ziekenhuishygiëne

Verdiepende stagiairs, nieuwe assistenten en assistenten die terugkeren uit de periferie worden gevraagd volgende e-learningmodules te voltooien in het leercentrum:

 • Theorie algemene voorzorgsmaatregelen ziekenhuishygiëne
 • Module MDRO

Je kan deze e-learnings terugvinden in het leercentrum (https://uzleuven.learn.taleo.net). Bij "Zoek in het opleidingsaanbod" voert u als respectievelijke trefwoorden in: "Algemene voorzorgsmaatregelen" en "MDRO".

Tijdige vertrekker

Elke vrijdag krijgen jullie van het secretariaat een mail met doodle doorgestuurd voor de periode dinsdag-maandag waarop jullie kunnen aangeven dat jullie op een bepaalde dag tijdig (max. 18 uur) wensen te vertrekken. Jullie hebben hiervoor tijd tot zondag om middernacht. Maandagmorgen wordt een overzicht doorgestuurd naar de stafleden die de werkverdeling maken zodat ze deze namen in het rood op de werkverdeling kunnen aanduiden. Er worden maximaal 5 tijdig vertrekkers per dag toegelaten. Zijn het er meer, dan worden de ASO’s hiervan op de hoogte gebracht en dienen zij een reden door te geven. Het staflid verantwoordelijk voor de opmaak van de werkverdeling beslist op basis hiervan wie er tijdig kan vertrekken.

@uzleuven.be/@student.kuleuven.be

Tot en met vrijdag 02/08/2019 gebruikt het secretariaat anesthesie voor alle communicatie naar alle ASO's die terugkeren uit de periferie zowel het @uzleuven.be als @student.kuleuven.be-mailadres. Nadien verloopt de communicatie enkel nog via het @uzleuven.be-mailadres.

Laatste aanpassing: 3 augustus 2021