De dienst algemene medische oncologie heeft een lange traditie van expertise op het vlak van onder andere:

 • Borstkanker
 • Genito-urinaire kankers (nier-, blaas-, prostaat-, penis- en testiskanker)
 • Weke delen- en botsarcomen (inclusief gastrointestinale stromale tumoren, tumoren van de Ewing’s familie en osteosarcomen)
 • Hoofd- en halskanker
 • Melanomen
 • Primaire hersentumoren
 • Endocriene en neuroendocriene tumoren
 • Kankers van onbekende oorsprong en zeldzame tumoren
 • Lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen en ziekte van Hodgkin)
 • Thymomen
 • Systeemziekten (bv. Langerhans)

De dienst staat garant voor een evidence-based behandeling buiten klinische studies en biedt een grote variatie van experimentele behandelingen aan. Klinische studies behoren tot een van de kernfuncties binnen de afdeling.

Voor de meeste tumortypes bestaat er een waaier van studies, expanded access en compassionate use programma's die kunnen aangeboden worden aan de patiënten. Zelfs voor zeer zeldzame tumoren worden tumorspecifieke studies gedaan. De geneesmiddelen die niet in aanmerking komen voor terugbetaling in België kunnen, in vele gevallen, ter beschikking van de patiënt worden gesteld.