Praktisch

  • Datum: 30 januari 2020 09:30 - 11:30
  • Locatie: UZ Leuven campus Gasthuisberg, zilveren pijl, lokaal 1A
  • Prijs: Gratis, inschrijven verplicht

Kanker kan er voor zorgen dat uw levensverhaal in een ander perspectief komt te staan. De dingen worden op scherp gesteld. Wat voor jou wezenlijk is, lijkt op zo’n momenten zichtbaarder te worden.

Reeks groepstherapeutische sessies voor mensen met kanker

In deze groepstherapeutische sessies gaan we gedurende 8 wekelijkse ontmoetingen samen op zoek naar wat jouw leven betekenis geeft en hoe je kanker een plaats kan geven in je levensverhaal. Iedereen krijgt de ruimte om op zijn manier te ervaren en uit te drukken wat hierin van belang is.

De begeleiding gebeurt door 2 oncopsychologen, werkzaam op een oncologische afdeling in UZ Leuven.

  • Deelname is gratis.
  • Voorafgaand vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats.
  • Nadien wordt in onderling overleg beslist of u al dan niet deelneemt.

Aan dit initiatief is een doctoraatsonderzoek verbonden, waarover meer uitleg gegeven wordt tijdens het kennismakingsgesprek.

Data van de reeks:

  • 30 januari 2020
  • 6, 13 en 20 februari 2020
  • 5, 19 en 26 maart 2020
  • 2 april 2020

Er wordt een engagement gevraagd voor de hele reeks.

Interesse?


Persoonsgegevens
Contactgegevens
Uw inschrijving