Praktisch

  • Datum: 17 december 2018 08:00 - 8 februari 2019 08:00
  • Locatie: campus Gasthuisberg
  • Organisator: UZ Leuven

 

Elise Berkvens

solo tentoonstelling - CCHA - Hasselt, 2017

Toen Alice (in Wonderland) op een tweesprong kwam, vroeg ze aan de kat welke kant ze op moest. “Dat hangt af waar je heen wil”, antwoordde de Kollumer kat. “Dat weet ik niet” repliceerde Alice. “In dat geval maakt het niet uit” besloot de kat. Dit is de attitude die de kijker bij het werk van Elise Berkvens dient aan te nemen. Met traagheid verdwalen in haar schilderijen is een zalige en zelfs metafysische ervaring. Elise schildert niet dè realiteit maar brengt de vele realiteiten samen. Wat en hoe we de dingen zien, is immers afhankelijk van onze positie (plaats, houding, stemming) ten opzichte van die realiteit. Met een grote spirituele vrijheid neemt de kunstenares vele posities in. Nadat ze in haar hoofd gedeconstrueerd zijn, worden ze herschikt volgens de wil(lekeur) van de schepper. Berkvens werk nodigt ons uit om vrijer te kijken, niet geconditioneerd door de traditie of gewoonte waarmee we een kunstwerk benaderen. Het doet me denken aan Maharshi: “Bestaan of bewustzijn is de enige werkelijkheid die er is. Bewustzijn is het scherm waarop alle beelden komen en gaan. Het scherm is echt, de beelden erop slecht schaduwen”. Elise begrijpt het menselijk onvermogen om alles waar te nemen en herconstrueert een wereld om hem in zijn vele dimensies te tonen.
Veel werken van Berkvens roepen referenties aan het kubisme op, maar dit gaat verder; haar werk transcendeert de werkelijkheid nadat eerst alle facetten ervan verkend zijn. Je kan stellen dat één schilderij een mengeling of puzzel is van een veelheid aan werken. Een veelheid die zich niet meteen ontsluit maar die zich gestaag openbaart. Wie het werk ten volle wil proeven, moet traag degusteren want de vele lagen geven zich niet meteen bloot. Gegrepen door de rijke inhoud van haar werk, zouden we haar ambacht vergeten. Er is geen twijfel: Elise Berkvens kent haar métier! Ja, ze kan schilderen, ze kent de potentie van het kleurenpalet dat ze gebruikt maar is zovéél meer!
Jan LEYSEN curator en kunstverzamelaar, spreker op deze tentoonstelling

De recente schilderijen van Elise Berkvens (Schijndel, NL, 1982) zijn de steeds voorlopige uitkomsten van een complex proces van zoeken en aftasten. Berkvens is gefascineerd door de spanningsverhouding tussen het platte vlak van het schildersdoek en de suggestie van ruimtelijkheid. Ze vertrekt vaak van foto’s of andere beelden van natuur, architectuur of interieurs die haar uitdagen om er letterlijk en figuurlijk een draai aan te geven. De tweedimensionale beelden worden geplooid, gebogen en/of verknipt tot driedimensionale objecten. Vervolgens worden deze uiterst fragiele maquettes gefotografeerd, en deze documentaire foto’s dienen op hun beurt weer als inspiratiebron bij het schilderen. De motor achter deze complexe dialectiek tussen het platte vlak en de derde dimensie is steeds de subtiele wisselwerking tussen wat uiterlijk waargenomen wordt en wat dit innerlijk teweegbrengt, in die zin zijn de schilderijen van Elise Berkvens dan ook geen abstracte schilderijen te noemen. Hoewel een duidelijk herkenbaar motief veelal ontbreekt, zijn er naast het spel tussen vormen en kleuren en de suggestie van diepte en ruimte ook talloze echo’s van ongrijpbare gevoelens en gemoedstoestanden. In dit ernstige spel, in deze speelse wetenschap verkent de kunstenaar de grenzen van de fysieke én mentale ruimte. 
Peter Pollers, n.a.v. de groepstentoonstelling Parallel Worlds in CIAP 2012 
 

Paul en Jacqueline Ons-Nackaerts

Quilten is recyclagekunst, ontstaan uit het samenbrengen van lapjes stof, het patchwork,  die dan in drie lagen - een top, een vulling en een achterkant - met kleine steekjes aan elkaar worden genaaid. Eigenlijk is quilten ‘schilderen met stof’ waarbij techniek en creativiteit hand in hand gaan. 
De werken van Paul Ons en Jacqueline Nackaerts omvatten verschillende stijlen en technieken die een breed publiek aanspreken. Alle stukken zijn naar eigen ontwerp en volledig handgemaakt. Het gebruik van gerecupereerde materialen en traditionele technieken dwingt de kunstenaars om speelruimte op te eisen en de vormgeving naar zijn en haar hand te zetten. 
Jacqueline begon met patchwork in 1986 en was gedurende 16 jaar de vaste lesgeeftster van K.A.V. Vlierbeek en gaf vervolgens 9 jaar les in het Lokaal Diensten Centrum Ter Vlierbeke te Kessel-Lo. Ze houdt van het samenspel van structuur, compositie en kleur waardoor in haar werk de functie van het gebrachte verhaal bepalend is voor de organisatie van het beeld.
Paul kreeg de microbe te pakken in 1995 en wilde zijn eigen visie uitdrukken door gebruik te maken van de natuur als maatsysteem in zijn ontwerpen.  Hij experimenteert met abstracte vormgeving en figuratieve beelden waarbij hij zich tegendraads opstelt ten opzichte van de ‘regels’ bij patchwork.
Als ‘quiltend echtpaar’ zijn beiden gerenommeerd in binnen- en buitenland en wonnen  ze diverse prijzen in internationale wedstrijden. In 2014 brachten ze een succesvolle quilttentoonstelling naar UZ Gasthuisberg. Ze stellen nu met veel plezier hun laatste werk aan u voor.