Praktisch

  • Datum: 16 oktober 2019 14:00 - 17:00
  • Locatie: UZ Leuven campus Gasthuisberg, auditorium IG 273

Nieuw leven, nieuwe hoop, een nieuw lichaam

Borstkanker, meer dan zomaar een ziekte

BRA Day of Breast Reconstruction Awareness Day is een internationale dag, gewijd aan de voorlichting en sensibilisering van vrouwen die een borstreconstructie overwegen na de gedeeltelijke of volledige amputatie van een borst. Ter gelegenheid van deze dag willen de plastisch chirurgen van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) de aandacht vestigen op hun rol en hun verantwoordelijkheid binnen het multidisciplinaire team dat vrouwen gedurende het volledige proces van hun “reconstructie” begeleidt.

Elke dag vernemen in ons land gemiddeld vijfentwintig vrouwen dat zij borstkanker hebben en dat hun leven bijgevolg ingrijpend zal veranderen. Vandaag de dag wordt aangenomen dat één vrouw op negen het risico loopt ooit door deze ziekte getroffen te worden. Ondanks deze vaststelling en het feit dat de genezingskansen almaar groter worden, zou naar schatting 70% van de vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie, onvoldoende ingelicht worden over haar opties.

De beslissing om na een borstamputatie al dan niet over te gaan tot een reconstructie is een persoonlijke keuze. Het is echter niet altijd gemakkelijk de volledige en objectieve informatie te verkrijgen die nodig is om met kennis van zaken te beslissen.

Wat is het beste tijdstip om deze operatie uit te voeren? Wat zijn de mogelijkheden en de meest aangewezen methoden? Wat wordt verstaan onder reconstructie met prothese? Wat zijn reconstructietechnieken met autologe weefsels, met andere woorden met eigen weefsels van de patiënte?

Dit zijn enkele vragen die alle betrokken vrouwen zich stellen. Zij moeten dan ook correcte informatie, begeleiding en advies krijgen. Bovendien moeten ze allen toegang hebben tot de techniek die in hun situatie het meest aangewezen is.

Lees de volledige brochure (pdf).

Meer info