Praktisch

  • Datum: 6 februari 2019 13:30 - 18:00
  • Locatie: UZ Leuven, campus Gasthuisberg, Onderwijs & Navorsing I, GA3

Jaarlijks danken in België een kleine duizend personen hun leven aan orgaantransplantatie. Vaak bestaat er voor de patiënt geen andere oplossing dan een transplantatie.

De laatste jaren heeft de transplantatie van weefsels en cellen zich ook verder ontwikkeld waardoor patiënten met ernstige niet-levensbedreigende aandoeningen geholpen kunnen worden om een betere levenskwaliteit te verkrijgen.

Voor wie ?

Dit symposium is voornamelijk gericht op alle medici, verpleegkundigen en medewerkers die tijdens hun dagelijks werk in contact komen met orgaan- en weefseldonoren, patiënten op de wachtlijst of reeds getransplanteerde patiënten.

Daarnaast willen we ook alle zorgverstrekkers uit onze samenwerkende donorziekenhuizen bereiken die in aanraking komen met patiënten die als mogelijke orgaan- of weefseldonor in aanmerking komen.

Programma

  • What lessons can be learned to increase the donor pool
  • De donatiewet, een wetgeving in beweging
  • Gesprek met de donorfamilie … uit de praktijk

Bekijk het volledige programma (pdf).

Inschrijven

Vul dit formulier in.