Steun onderzoek van de dienst abdominale transplantatiechirurgie

Wij investeren voortdurend in het verbeteren van de resultaten na transplantatie en zoeken naar manieren om meer organen beschikbaar te maken voor transplantatie.

Hiervoor wordt niet alleen klinisch onderzoek bij patiënten verricht, maar voeren we ook meer basisonderzoek uit in het labo Abdominale Transplantatie.

Zo zoeken we naar betere manieren om nieren en levers bestemd voor transplantatie te bewaren en de kwaliteit van deze organen voor transplantatie te verbeteren.

Tevens onderzoeken we of geneesmiddelen en stamcellen de nier, lever en darm kunnen beschermen tegen mogelijke schade die optreedt tijdens het transplantatieproces.

Steun ons onderzoek

Indien u graag een bijdrage wil leveren aan dit lopend onderzoek, dan kan dat door te storten ten voordele van het DoNATION Fonds:

  • Rekeningnummer:
    BE45 7340 1941 7789
    BIC KREDBEBB
  • Op naam van KU Leuven
  • Met vermelding ‘voor EGY-FODNT1-O2010’

Giften vanaf €40 per jaar leveren in België een fiscaal voordeel op.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020