De tienjaarsoverleving voor het nieuwe protocol bedraagt 92%.
De tienjaarsoverleving voor het nieuwe protocol bedraagt 92%.

Een nieuwe chirurgische en medische toepassingen voor darmtransplantatie levert indrukwekkende resultaten op: de tienjaarsoverleving van de 14 Leuvense patiënten die met dit protocol behandeld werden bedraagt maar liefst 92%.

De darm blijft nog altijd een van de moeilijkst te transplanteren organen, met een wereldwijde tienjaarsoverleving van amper 47%. De voornaamste reden is dat een darm per definitie geïnfecteerd is. Bovendien is het orgaan heel gevoelig voor afstoting. Voor patiënten met darmfalen en complicaties van parenterale voeding is darmtransplantatie nochtans de enige levensreddende oplossing.

Op het 14e internationale darmtransplantatie congres (ISBTS) in Buenos Aires bespraken specialisten de meest recente evoluties op het vlak van darmtransplantatie.

Dr. Laurens Ceulemans presenteerde er de nieuwe chirurgische en medische toepassingen die ontwikkeld werden in Leuven om darmtransplantatie te vereenvoudigen en de uitkomst te verbeteren.

Deze bevindingen dragen bij tot het verder ontwikkelen van het Leuvens darmtransplant protocol, een strategie die gebaseerd is op transfusie van donorspecifiek bloed, het vermijden van hoge dosis afweermedicatie en het inperken van de ontstekingsreactie en darmschade die gepaard gaan met transplantatie. Op die manier kan de hevige afweerrespons tegen de getransplanteerde darm geremd worden en de lange-termijnoverleving substantieel verbeterd worden. 

Momenteel bedraagt de tienjaarsoverleving van de 14 Leuvense patiënten die met dit protocol behandeld werden 92%.

Meer info

Lees meer over darmtransplantatie.