Concreet betekent dit een zo correct, volledig, en precies mogelijke diagnose in een zo kort mogelijke tijd. Hierbij wordt er steeds naar gestreefd een antwoord te geven op het (al dan niet expliciet geformuleerde) klinisch probleem.

Organen en weefsels worden onderworpen aan een macroscopisch en microscopisch onderzoek, eventueel aangevuld met genetische/moleculaire testen. Het microscopisch onderzoek blijft de hoeksteen van de diagnose en kan pas gebeuren na een arbeidsintensieve verwerking van het weefsel tot gekleurde microscopische preparaten.