Alvorens we kunnen overgaan tot het verzamelen van navelstrengbloed dient u daartoe schriftelijk de toestemming te geven, voor het starten van de actieve arbeid. U dient ook een vragenlijst in te vullen om na te gaan of er een risico bestaat dat het navelstrengbloed niet geschikt is voor transplantatie. (bv. Omdat het mogelijk besmet is met een overdraagbare ziekte of omdat er genetische afwijkingen in de familie voorkomen.)

Afdrukken toestemmingsformulier donor navelstrengbloed

Gezien het belang om steeds over de meest recente versie te beschikken is het belangrijk het document niet lokaal op de computer te bewaren maar telkens opnieuw van op de site af te drukken.

Toestemmingsformulier doneren navelstrengbloedToestemmingsformulier

Toestemmingsformulier (= vragenlijst)