Symptomen

De symptomen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen zeer uiteenlopend zijn en zijn sterk afhankelijk van de aard, de plaats en de omvang van het hersenletsel.

Sommige van die gevolgen zijn duidelijk zichtbaar.

  • Moeilijkheden met bewegen, zoals stappen, grove of fijne motorische handelingen...
  • Verstoorde werking van de zintuigen, zoals minder goed ruiken, voelen, zien, horen...
  • Moeilijk praten of slikken.

Andere gevolgen zijn minder zichtbaar.

  • Storing in het denken: de snelheid van informatieverwerking, aandacht en concentratie, onthouden, maar ook organiseren en plannen verloopt moeilijker. 
  • Verandering in gevoelsleven en emoties: vlugger boos worden, minder geduldig zijn, ongepast reageren op situaties.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken van een NAH zijn een beschadiging van de hersenen door:

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Eerste revalidatie, snel na de hersenbeschadiging, van zodra de medische toestand van de patiënt het toelaat, om verdere verwikkelingen zoals bv. pees- of spierverkortingen of gewrichtsverstijving te vermijden.
  • In een latere fase, na transfer naar het revalidatiecentrum campus Pellenberg volgt multidisciplinaire behandeling met 2 tot 5 u

Meer informatie

Brochures en films

Contact

Maak een afspraak


Specialisten