Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Europa en Noord-Amerika. In België ontwikkelt 1 op 9 vrouwen tijdens haar leven borstkanker. Jaarlijks worden in België meer dan 10000 nieuwe gevallen van borstkanker vastgesteld. Borstkanker bij mannen is een zeldzaam probleem: 1,5 procent van alle borstkankers.

De oorzaak van borstkanker is niet gekend. Wel zijn er enkele individuele risicofactoren gekend, waarvan de familiale voorgeschiedenis de belangrijkste is. De overgrote meerderheid echter is te wijten aan toeval. Slechts 5 tot 10 procent van alle gevallen van borstkanker is erfelijk.

Door middel van een punctie van de tumor kan de diagnose van borstkanker bevestigd worden. Aan de hand van onderzoeken wordt voor de ingreep nagegaan of er metastasen of uitzaaiingen zijn: bloedafname, radiografie van longen en skelet, echo van de lever, botscan.

In de behandeling van borstkanker komen verschillende disciplines aan bod en vaak in combinatie:

  • de snijdende: heelkunde, gynaecologie
  • de radiotherapie: bestraling
  • de medische oncologie: chemo- en/of hormonale therapie

Bijkomende informatie