Tijdens de operatie wordt er bij de patiënt een wonddrain ingebracht. Dat is een dun slangetje dat in het wondgebied ligt. Deze drain wordt aangesloten op een plastic redonpot die het wondvocht opvangt.

Doordat deze redonpot vacuüm of luchtledig is, zuigt hij via de drain het overtollig wondvocht uit de wonde. En zo kan de wonde binnenin goed genezen.

De patiënt draagt de redonpot in een zakje op het lichaam.

Wanneer de redonpot halfvol is en nog meer dan 100 ml per dag draineert, moet hij om de 24 uur vervangen worden door een nieuwe. Dat gebeurt normaal door de thuisverpleegkundige.

Er zijn twee situaties waarbij een patiënt zelf de pot moet vervangen.

 • Als de pot bijna vol is en de thuisverpleegkundige niet meer langs komt.
 • Als er een probleem is met het vacuüm of de zuigkracht van de pot.

Problemen vacuüm

Het is dus belangrijk om regelmatig de zuigkracht van de redonpot te controleren door de harmonica te observeren.

Als de harmonica volledig is samengedrukt, dan is de zuigkracht OPTIMAAL.

Als de harmonica volledig omhoog staat is er géén zuigkracht meer. In dit geval kunt u de redonpot niet langer gebruiken en moet u hem vervangen. Anders loopt u het risico dat de wonddrain verstopt en het vocht niet meer weg kan.

Probeer nooit zelf de harmonica naar beneden te duwen, want zo krijgt u géén nieuwe zuigkracht.

Het is belangrijk dat er altijd een nieuwe redonpot wordt gebruikt. U mag nooit een pot leegmaken en hergebruiken.

 1. Probeer zo hygiënisch mogelijk te werken. Voor u uw handen wast, verwijdert u altijd uw ringen, armbanden en horloge. Was daarna uw handen met vloeibare zeep. Was de handpalmen en de handrug en besteed extra aandacht aan de ruimte tussen de vingers, de vingertoppen, de duimmuis en de polsstreek. Droog de handen af met een papieren doek of een zuivere handdoek. Ontsmet daarna uw handen met handalcohol.
 2. Reinig daarna het werkoppervlak en verzamel het nodige materiaal. U legt een nieuwe redonpot klaar, ontsmettingsalcohol, steriele kompressen, het debietformulier en een vuilbakje.
 3. Sluit het systeem af door de twee klemmen te sluiten. Eén klem bevindt zich op het verbindingsstuk aan de redonpot en één aan de leiding.
 4. Open de verpakking en haal de redonpot er op een steriele manier uit. Raak in geen geval de witte uiteinden aan zodat die vrij blijven van bacteriën. 
 5. Plaats de redonpot binnen handbereik op een stevige ondergrond zodat hij niet kan omvallen. 
 6. Ontkoppel de gebruikte redonpot door het verbindingsstuk los te draaien. Ook hier is het belangrijk om steriel te werken en de witte uiteinden van het verbindingsstuk niet aan te raken.
 7. Plaats de gebruikte redonpot op uw werkoppervlak. 
 8. Koppel de nieuwe redonpot aan. 
 9. Schuif de twee klemmen weer open. 
 10. Controleer of de drain afloopt. Dit kunt u zien doordat er een druppel wondvocht in de pot komt.  
 11. Om tijdens uw consultatie te beslissen of uw drain al dan niet uit mag, is het belangrijk het juiste debiet te kennen over 24 uur. Noteer daarom de hoeveelheid wondvocht op het debietformulier en het tijdstip waarop u de redonpot vervangen hebt. 
 12. De gesloten redonpot mag met het huisvuil verwijderd worden. 

Mogelijke problemen

Per ongeluk aanraken van verbindingsstuk

Als u bij het uitpakken of het aansluiten van een nieuwe redonpot per ongeluk de witte uiteinden van het verbindingsstuk aanraakt, moet u die eerst ontsmetten voor u verder gaat. Zo niet, bestaat er een groter risico op wondinfectie.

Om het verbindingsstuk te ontsmetten, neemt u steriele kompressen die u voldoende bevochtigt met chloorhexidine in alcohol. Gebruik daarna de kompressen om de twee uiteinden grondig te ontsmetten gedurende minstens 15 seconden. De ontsmettingsstof heeft deze tijd nodig om eventuele bacteriën te doden. Daarna kunt u de redonpot verder aanschakelen.

Per ongeluk ontkoppeling van de leiding

Het kan gebeuren dat u tijdens uw dagelijkse activiteiten met uw drain ergens blijft achterhaken en dat de leiding ontkoppelt in het midden. Ook dan is een goede ontsmetting en controle van het vacuüm belangrijk.

Bij accidentele ontkoppeling, neemt u dus opnieuw steriele kompressen die u bevochtigt met chloorhexidine in alcohol. Ontsmet beide uiteinden van het verbindingsstuk met deze kompressen gedurende 15 seconden. En verbind de stukken daarna opnieuw.

Door de ontkoppeling zuigt de redonpot lucht aan en is het vacuüm doorbroken. Daarom moet u ook de redon vervangen door een nieuw en luchtledig exemplaar.

Zenuwpijn

Wanneer u een hevig stekende pijn ervaart die uitstraalt naar de arm en aanvoelt als elektrische schokjes, dan kan het zijn dat uw drain een zenuw prikkelt. Volgende handeling kan deze zenuwpijn verlichten:

 

 1. Sluit de grootste klem, dat is de klem die zich op de redon bevindt.  
 2. Ontkoppel de redonpot gedurende enkele seconden. U hoort dan een zuigend geluid. Dat is lucht die zich nu in uw drain verplaatst. Daardoor is er geen zuigkracht meer op de pijnlijke plaats.
 3. Beweeg de schouder in een draaiende beweging. Deze beweging zonder zuigkracht kan ervoor zorgen dat de drain zich weg van de geprikkelde plaatst verplaatst. Maak goede grote cirkels met de arm. 
 4. Schuif de grote klem traag weer open. Als u dit te snel doet, kunt u een hevige pijn ervaren doordat de pijnlijke plaats veel zuigkracht ondervindt. Vergeet nooit de leiding terug te openen. Als u nadien toch nog pijn hebt, contacteer dan de consultatie wondzorg. 

Wie contacteren bij problemen?

Uw thuisverpleegkundige of huisarts

Consultatie wondzorg: 016 34 66 60 – op weekdagen van 9u tot 16u

Eenheid 631: 016 34 63 10 – buiten de kantooruren