ASO-vertegenwoordiging 2018-2019

1) Permanente vertegenwoordiging 

Onderstaande personen vertegenwoordigen LVGA in de verschillende permanente commissies van KU Leuven en UZ Leuven:

Medische Raad UZ Leuven:

            Dr. Ide Smets

Permanente Opleidingscommissie (POC) ManaMa Specialistische Geneeskunde:

            Dr. Shaun De Meirsman

            Dr. Ide Smets

            Dr. Bram Peeters  

            Dr. Laura Cornelissen

            Dr. Sander Trenson

            Dr. Thomas Salaets

            Dr. Frederik Deman

            Dr. Lukas Van De Steen

            Dr. Ad Vandermeulen

            Dr. Thomas Debrouwere

            Dr. Jonas Brouwers

            Dr. Kristien Borremans

            Dr. Laurens Jan van Driel

            Dr. Pieter Robben

KWS Commissie:

            Dr. Toine Mercier

Selectiecommissie voor ASO's:

            Dr. Eva Oldenburger

            Dr. Bram Peeters

EMV-stuurgroep:

            Dr. Toine Mercier

            Dr. Jelle Bernards

Medisch Farmaceutisch Comité:

            Dr. Jan Van Keer

Faculteitsraad Geneeskunde:

            Dr. Frederik Deman

Bestuursraad ALFAGEN:

            Dr. Frederik Deman

 

2) Hoge Raad Geneesheren-Specialisten

Binnen de Hoge Raad werden benoemd, via de officiële artsensyndicaten, de volgende arts-specialisten in opleiding: dr. Line Heylen.

 

3) Nationale Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO-AMSF):

Binnen VASO-AMSF worden de Leuvense assistenten vertegenwoordigd door dr. Frederik Deman.