Algologie is de kennis van pijn. Het pijncentrum is vooral bedoeld voor patiënten met complexe pijnproblemen, dat kan zowel om acute als chronische aandoeningen gaan.

Het LAC is officieel erkend door het Riziv als referentiecentrum voor chronische pijn. Chronische pijn is een complex fenomeen, waarbij er niet altijd een duidelijke oorzaak of een letsel aanwezig is dat kan behandeld worden.

In het pijncentrum proberen we het pijnniveau of de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Meestal bestaat de pijnbehandeling niet alleen uit een medische aanpak, maar proberen we ook inzicht te krijgen in het pijnprobleem en de beïnvloedende factoren. Er wordt ook aandacht besteed aan het leren omgaan met de pijn. Om dit te kunnen bereiken, werken we multidisciplinair of dienstoverschrijdend.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor intensieve multidisciplinaire behandelprogramma’s zonder extra kosten. De artsen van het LAC zullen dit met u bespreken.

Eenheden

Brochures