Het kinderkankerfonds Leuven zamelt financiële middelen in voor het verbeteren van de behandeling, opvang en begeleiding van onze patiëntjes en hun families. Het fonds werd begin jaren 80 opgericht op initiatief van prof. dr. em. Casteels-Van Daele.