Een brus is een broer of een zus. Als je de brus bent van een kind met kanker heb je het niet gemakkelijk.
Kanker bij een kind verandert het gezinsleven drastisch. Van de ene dag op de andere gaat de meeste aandacht naar de zieke broer of zus. Brussen hebben vaak het gevoel in de kou te staan.
Wij willen hier iets aan veranderen. Broers en zussen zijn altijd al welkom geweest op de afdeling maar iedere maand organiseren we nu een speciale activiteit voor hen in de Grote Bonte Specht (de speelzaal van de afdeling). De brussen worden opgevangen door professionele hulpverleners (pedagogisch medewerker en psycholoog), die waar nodig individuele begeleiding kunnen geven.

Daarnaast organiseert Kom Op Tegen Kanker jaarlijks een brussendag voor de brussen tussen 6 en 12 jaar en een brussenweekend voor de brussen tussen 12 en 18 jaar. Deze brussendagen zijn in de eerste plaats echte fun-dagen exclusief voor brussen. Ze zijn zo opgesteld dat  er uitgebreid mogelijkheid is om in contact te komen met andere brussen. Ook hier gaat één van de psychologen van de afdeling mee.

De brussendag, het brussenweekend en het brussenproject op de afdeling worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van Kom op tegen Kanker en het Kinderkankerfonds Leuven.

Op de jaarlijkse congressen van de SIOP (International Society of Paediatric Oncology) en de BVK (Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde) werden in oktober 2008 in 2 posterpresentaties een evaluatiestudie betreffende de brussenwerking voorgesteld:

Activiteiten

De lijst met de activiteiten 

De Brussen kalender 2015 - 2016