Bij sommige kinderen met epileptische aanvallen is het noodzakelijk een langdurige registratie te plannen (nacht-EEG, 24u EEG of zelfs langer). De mogelijkheid bestaat om de afname van het EEG (elektro encefalogram) te koppelen aan een video opname. Deze combinatie stelt de arts in staat om een verband te leggen tussen de veranderingen in de elektrische activiteit in de zenuwcellen en de veranderingen in het gedrag van het kind wanneer het speelt, slaapt, enz... en om eventuele (epileptische) aanvallen te registreren.

Welke voorbereidingen vereist het langdurig EEG?

Zoals voor een standaard EEG is er ook voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding van je kind vereist: het mag gewoon eten (en eventueel zijn gebruikelijke geneesmiddelen innemen) voordat het naar het ziekenhuis komt.

Dit onderzoek doet geen pijn en veroorzaakt geen bijwerkingen.

Hoe kan je je kind op een verlengd EEG voorbereiden?

Zoals bij elk onderzoek dat een kind moet ondergaan, is het belangrijk dat het kind, naar zijn eigen begripsvermogen, zo goed mogelijk wordt voorbereid op wat hem of haar te wachten staat. Zeer belangrijk om weten voor het kind is dat het onderzoek volstrekt pijnloos is. Ook dienen ze te weten dat het aanleggen van de elektroden veel langer duurt dan bij een standaard EEG. Hun geduld kan hierbij wel eens op de proef gesteld worden. Eens ze op hun maker geïnstalleerd zijn, kunnen ze echter wel vrij bewegen, althans binnen beperkte ruimte. Best wordt er gezorgd voor voldoende speelgoed zodat het kind zich rustig kan bezig houden.

Hoe verloopt dit onderzoek?

Gewoonlijk gebeurt dit onderzoek in het ziekenhuis in speciaal daarvoor ingerichte kamers.

Het kind mag zijn lievelingsspeelgoed meebrengen naar het ziekenhuis en één van de ouders moet het vergezellen. De aanwezigheid van een ouder is om meerdere redenen noodzakelijk: het kind geruststellen, het zoveel mogelijk in het blikveld van de camera houden en verdachte bewegingen of episodes aan het verzorgingsteam medelen.

Net als bij het klassieke EEG worden ook hier elektroden op de schedel van het kind aangebracht. Aangezien deze elektroden echter lang moeten blijven vastzitten en ze ook meer bestendig moeten zijn aan de bewegingen van het kind, worden ze met een stevigere hechtingspasta aangebracht. Deze manier van handelen is meer tijdrovend zodat het aanleggen van de elektroden 1 uur in beslag kan nemen afhankelijk van de medewerking van het kind. De elektroden worden via draden in verschillende kleuren met een registratieapparaat en/of een computer verbonden. Het registratieapparaat kan eventueel in een rugzakje worden gestoken zodat het kind zich tijdens de registratie vrij en onbelemmerd in de kamer kan bewegen.

Een videocamera filmt het kind en legt al zijn bewegingen vast.

Hoelang duurt dit onderzoek?

De duur van het onderzoek kan sterk wisselen, van enkele uren tot 24 uur of meer.

Uitleg op kindermaat

Bekijk samen met uw kind hoe dit onderzoek verloopt.