Voorstelling

De afdeling kinderdiabetologie binnen het kinderziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling/begeleiding van kinderen en adolescenten met diabetes (suikerziekte).

In 1997 is er een conventie "Diabetes voor kinderen en adolescenten" opgericht.

De begeleiding door de verschillende teamleden is kosteloos, enkel de consultaties bij de kinderarts-diabetoloog moeten betaald worden.

Bij de diagnose wordt het kind opgenomen op de afdeling. Tijdens deze opname zal het gezin kennis maken met de teamleden, die ieder vanuit hun eigen expertise het kind en de ouders zullen begeleiden.

De educatie van het kind met diabetes houdt in de eerste plaats rekening met zijn of haar leeftijd. Het educatiemateriaal is aangepast aan het ontwikkelingsniveau. Uiteraard is de rol van de ouders bij de diabeteszorg van jonge kinderen zeer groot. Ze zullen dan ook als eersten "opgeleid worden" in de diabetes zorg.

Stapsgewijs zal het kind geleerd worden om zelfstandig bepaalde taken op zich nemen. Samen met de diëtiste wordt gezocht naar een gezonde, aangepaste voeding, die haalbaar is en ook past binnen zijn schoolse of naschoolse schema.

Bij de diagnose van diabetes komen er ook heel veel emoties los, veel vragen over hoe het nu verder moet, over de toekomst, over veranderingen. Hier zal de psycholoog of kinderpsychiater het kind en de familie kunnen bij staan om dit alles te verwerken.

De sociaal assistent helpt de ouders met het in orde brengen van alle formaliteiten, zoals het recht op verhoogde kinderbijslag voor kinderen met diabetes die geboren zijn na 1 januari 1993.

Na de opname kan de familie blijven rekenen op het diabetesteam. Er worden huisbezoeken georganiseerd. Indien de ouders of het kind dit wensen gaat iemand van het team ook toelichting geven op school, bij de onthaalmoeder of kinderkribbe, bij de sport- of jeugdvereniging, .... Het team staat ook klaar om bijzondere activiteiten (bosklas, skivakantie, sportkamp...) mee voor te bereiden.

De diëtist past de voeding regelmatig aan in functie van de groei en de ontwikkeling van het kind en ook als het therapieschema gewijzigd wordt (bijvoorbeeld omschakeling naar insulineanalogen). Hij of zij kan ook advies geven over uitzonderlijke gelegenheden bv. een kinderfeest of een schoolreis.

De kinderpsycholoog of -psychiater zal preventief, en eventueel therapeutisch, toezien op mogelijke psychosociale verwikkelingen die het leven met diabetes kan veroorzaken. Individuele therapie is op sommige ogenblikken aangewezen. Ouders worden in dit proces nauw betrokken en kunnen uiteraard ook met hun vragen en zorgen rond hun kind met diabetes terecht bij de kinderpsycholoog of -psychiater.

Hereducatie is ook een constante opdracht van het team. Ouders met opgroeiende kinderen hebben enerzijds soms hulp nodig bij het loslaten van deze zorg. Anderzijds moeten jongeren beseffen dat een wakend oog van ouders en andere volwassenen vaak een grote hulp en steun kan zijn. Dit is een blijvend proces van ‘loslaten' en ‘vasthouden' dat zowel voor jongeren als ouders een uitdaging betekent. Aan de zijlijn kan het diabetesteam dit proces mee in balans proberen houden.

In deze kinderdiabetescentra is er ook een 24- uur wachtdienst voorzien: steeds is er iemand van het team te bereiken indien er onverwachte problemen zouden optreden

Teamleden

meer informatie: zie conventie

Artsen

 Andere medewerkers:

 • Verpleegkundigen: Marianne Dejonghe, Eva Vandoorne, Kelly Cammaerts
 • Diëtisten: Cathy Veugelen, Liesbeth Renaerts
 • Psychologen: Eveline Goethals, Joanna Willen
 • Sociaal assistente: Carolien Cooreman
 • Secretaresse: Marleen Jannis

Ziektebeelden

 • Diabetes Mellitus type 1
 • Diabetes Mellitus type 2
 • Mody
 • Muco gerelateerde diabetes
 • Insuline resistentie

Bekijk de brochures.

Verpleegafdelingen

 • 331: leeftijd: 18/24 maanden tot 16 jaar
 • 343: leeftijd: pasgeborene tot 18/24 maanden
 • 302: raadpleging kindergeneeskunde
 • 305: daghospitaal kindergeneeskunde

Consultaties

Endocrinologie 

Brochures en links

Contact

secretariaat: Marleen Jannis: 016 34 38 01