Raadpleging

  • Dinsdagvoormiddag: interstitieel longlijden
  • Woensdagnamiddag: privéraadpleging prof. dr. Wuyts

Maak altijd een afspraak: bel 016 34 47 75.

MILO

2-maandelijkst multidisciplinair interstitieel longlijden overleg waarbij het team van specialisten samenkomt voor het bespreken van moeilijke dossiers. Hoe werkt het MILO?

Als verwijzer advies nodig?

Aangezien de kwaliteit van de diagnose evenredig is met de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens die ons bezorgd worden, werd een formulier opgesteld dat moet ingevuld worden door de arts die het advies vraagt.

Stuur het ingevuld formulier terug naar prof. Wuyts.