UZ Leuven is voortaan officieel erkend als opleidingscentrum voor abdominale transplantatiechirurgen.
UZ Leuven is voortaan officieel erkend als opleidingscentrum voor abdominale transplantatiechirurgen.
Op 22 mei 2019 werd UZ Leuven officieel erkend als Europees opleidingscentrum voor abdominale prelevatie en lever- en niertransplantatie. UZ Leuven is daarmee het enige Belgische centrum dat Belgische en internationale transplantatiechirurgen mag opleiden voor lever- en niertransplantaties. 

In het totaal zijn er in Europa slechts twaalf geaccrediteerde centra voor de opleiding van transplantatiechirurgen voor lever- en niertransplantaties. In België is UZ Leuven het enige geaccrediteerde centrum. UZ Leuven kreeg de accreditatie vanwege de goede medische resultaten en omdat het jaarlijks voldoende operaties uitvoert om als referentiecentrum beschouwd te kunnen worden. 

De accreditatie werd toegekend door de European Union of Medical Specialists (EUMS) na indiening van een dossier en een bezoek van de EUMS-auditeurs aan de dienst abdominale transplantatiechirurgie en –coördinatie. 

De opleiding van nieuwe transplantatiechirurgen zal verzorgd worden door de vier stafleden van de dienst abdominale transplantatiechirurgie, prof. dr. Jacques Pirenne, prof. dr. Diethard Monbaliu, prof. dr. Ina Jochmans en prof. dr. Mauricio Sainz.