Duizelig of misselijk na een val? Ga naar de spoedgevallendienst voor controle op hersenschudding.
Duizelig of misselijk na een val? Ga naar de spoedgevallendienst voor controle op hersenschudding.

Duizelig of misselijk na een klap op het hoofd? Ga dan naar de spoedgevallendienst en laat u nakijken op een hersenschudding.

Klap op het hoofd

Een hersenschudding is altijd het gevolg van een externe impact op het hoofd (slag op het hoofd, ongeval met de auto, bal tegen de schedel, ...).

Meestal bent u korte tijd bewusteloos, waarna u zich weinig herinnert van wat er vlak voor of na het ongeval is gebeurd.

De gevolgen van een hersenschudding kunnen ernstig zijn. Raadpleeg daarom altijd een arts als u duizelig of misselijk bent na een klap op het hoofd.

Verplichte rust voor genezing

Klachten (duizeligheid, conctratieverlies, vermoeidheid,...) verdwijnen normaal binnen 2 à 3 weken na het ongeval.

Enkel op voorwaarde dat u voldoende rust:

  • Niet lezen
  • Geen televisiekijken
  • Niet sporten of werken

Rust u niet genoeg, dan slepen de klachten veel langer aan, soms zelfs jaren.

Herhaalde hersenschuddingen heel gevaarlijk

Begint u na een hersenschudding te vroeg opnieuw te sporten, dan loopt u veel meer kans op een nieuwe hersenschudding. De gevolgen van enkele hersenschuddingen op rij zijn veel ernstiger en blijvend.

Jongeren van 10 tot 25 jaar lopen het meeste risico op een hersenschudding, vooral door sport- en andere activiteiten waarbij zij vaak risico's nemen.

Blijvende klachten?

Hebt u enkele maanden na de hersenschudding nog altijd last? Dan kunt u terecht bij de multidisciplinaire hersentraumaconsultatie.

  • Team van psychiater, revalidatiearts en neurochirurg.
  • Brengen problemen in kaart en begeleidt u verder.
  • Bel 016 34 42 97

Meer info