Wereldnierdag: een dag om stil te staan bij chronisch nierlijden, de risicofactoren en de preventieve maatregelen die je kunt nemen.
Wereldnierdag: een dag om stil te staan bij chronisch nierlijden, de risicofactoren en de preventieve maatregelen die je kunt nemen.

Maar liefst 17 procent van de 65-plussers heeft een chronische nierziekte. Vroegtijdige detectie is cruciaal. Laat je donderdag 13 maart tijdens Wereldnierdag screenen op de risicofactoren. Louis Tobback, burgemeester van Leuven, geeft het goede voorbeeld.

Efficiënte zuiveringsmachine

De nieren vervullen een belangrijke functie in ons lichaam. Ze zuiveren het bloed van afvalstoffen en houden de bloeddruk onder controle. Ze houden ook de hoeveelheid lichaamsvocht op peil door het teveel aan vocht uit te scheiden en het zoutgehalte te regelen. 

“De nierfunctie kan plots achteruitgaan”, vertelt prof. dr. Kathleen Claes. “Dit noemen we acuut nierlijden. Als er een permanente nierbeschadiging aanwezig is, spreken we van chronisch nierlijden. Zowel bij acuut als bij chronisch nierlijden is het belangrijk om de oorzaken op te sporen om zo mogelijk de onderliggende ziekte te behandelen en preventieve maatregelen te nemen om verdere achteruitgang van de nierfunctie af te remmen. Op dit moment zijn diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en familiale aandoeningen de meest frequente oorzaken van nierlijden bij volwassenen. Roken, verhoogde cholesterol en overgewicht zijn risicofactoren, net zoals bij hart- en vaatziekten.” 

Vroegtijdige detectie is cruciaal

Vroegtijdig opsporen van een probleem met de nieren is cruciaal, zeker bij personen met een verhoogd risico. Maar omdat patiënten in de beginfase meestal geen klachten hebben, worden problemen vaak pas in een vergevorderd stadium ontdekt. Naast detectie speelt preventie een belangrijke rol. Mensen kunnen zelf heel wat doen om hun nieren gezond te houden. Zo is lichaamsbeweging en een gezond gewicht belangrijk om je bloeddruk onder controle te houden. Ook stoppen met roken is een belangrijke preventieve maatregel. 

Meer informatie