De ziekte gaat meestal maar traag vooruit. Het is dan ook heel belangrijk om ziektetekens zo vroeg mogelijk op te sporen. De afgelopen jaren is gebleken dat een nauwgezette follow-up de resultaten van de behandeling drastisch verbetert.

Het mucocentrum UZ Leuven is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van patiënten met mucoviscidose en hun gezin. Het centrum bestaat uit specialisten met elk een specifieke deskundigheid inzake mucoviscidose en samen vormen ze een multidisciplinair team met artsen, psychologen, kinesisten, diëtisten, sociaal werkers. Het is de bedoeling om een optimale zorg op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak te garanderen voor de mucoviscidosepatiënten zodat de levenskwaliteit en de levensverwachting van de mucopatiënt kan verbeteren.