Contact

 • UZ Leuven campus Gasthuisberg
  Bevallingskwartier
  Herestraat 49
  3000 Leuven
 • Tel. 016 34 36 04
 • Hoofdvroedvrouw: Bernadette Bijnens

Ligging en bereikbaarheid

Het bevallingskwartier bevindt zich op campus Gasthuisberg, rood, poort 4, verdieping 3. U bereikt de eenheid via de centrale ontvangsthal.

Parkeren

Geplande of niet-dringende opname

Komt u op de afgesproken opnamedatum? Of komt u voor een niet-dringende opname?

 • Parkeer uw wagen indien mogelijk in de bezoekersparking.
 • Ga daarna naar de hoofdingang en volg de rode pijlen.

Bent u al in arbeid? Of kunt u minder goed stappen? Parkeer dan op de roze parkeerplaatsen op de buitenparking.

Dringend

Bij een dringende opname rijdt u direct naar spoedgevallen.

 • Volg op campus Gasthuisberg de bewegwijzering naar spoed.
 • Meld u aan bij het onthaal van de spoedgevallendienst.
 • Een medewerker begeleidt u naar het bevallingskwartier.

Ontdek het bevallingskwartier en de materniteit

Bekijk schermvullende versie van de virtuele rondleiding

Over E 496

Bevallingskwartier

U verblijft in de bevallingskamer vanaf de opname tot ongeveer 2 uur na de bevalling.

Geplande keizersnedes en spoedkeizersnedes worden uitgevoerd in de operatiezalen van het bevallingskwartier.

Begeleider

U mag 1 begeleider meebrengen om u tijdens de bevalling te ondersteunen. U kiest zelf wie u wilt meebrengen (partner, een familielid of vriend(in)).

Hebt u een eigen vroedvrouw, dan mag zij ook aanwezig zijn bij de bevalling.