De pomp kan jarenlang veilig werken en bovendien de levenskwaliteit van patiënten drastisch verbeteren.
De pomp kan jarenlang veilig werken en bovendien de levenskwaliteit van patiënten drastisch verbeteren.

Bij patiënten met hartfalen heeft het hart het zwaar om het bloed rond te pompen en het lichaam van zuurstof te voorzien. Simpele activiteiten als eten of wandelen kunnen de patiënt dan al uitputten. Als het hart faalt, volgen bovendien vaak ook andere organen zoals lever en nieren omdat de doorbloeding niet meer optimaal is. Een mechanische bloedpomp kan dan soelaas bieden en het hart extra ondersteunen. Hiervoor is wel een chirurgische ingreep nodig. De huidige hartpompen (Heartmate II) kunnen volledig ingeplant worden in het lichaam. Onlangs plantte UZ Leuven de 100e Heartmate II pomp in. De elektrische  aandrijfkabel wordt door de huid naar buiten gebracht en patiënten kunnen met behulp van een set oplaadbare batterijen volledig gemobiliseerd worden en het leven thuis terug aanvatten.

Veilig jarenlange ondersteuning

Hartondersteunende pompen bestaan al geruime tijd. In de jaren zestig werden de eerste hartondersteunende pompen gebruikt in de Verenigde Staten, maar door de opkomst en het succes van de harttransplantatie eind jaren zestig werd deze technologie naar de achtergrond verwezen. In UZ Leuven worden deze  hartpompen sinds 1986 toegepast. In het begin van het programma gebruikte UZ Leuven deze methode enkel om  mensen in kritische omstandigheden te stabiliseren en dan snel te transplanteren met een nieuw hart. De laatste jaren is er echter toenemende nood aan hartondersteunende pompen door enerzijds het tekort aan donoren, maar ook door de verbeterde technische vooruitgang die toelaat om materialen kleiner en lichaamsvriendelijker te maken. Zo worden patiënten nu al ondersteund voordat ze in een kritische situatie komen en is de huidige pomp volledig implanteerbaar. Deze nieuwe pomp kan jarenlang veilig werken en bovendien de levenskwaliteit van patiënten drastisch verbeteren. Heel wat patiënten kunnen na de operatie eindelijk weer normale activiteiten opnemen zoals vrienden bezoeken, in de tuin werken of winkelen. Voor sommige patiënten wordt de pomp een alternatief voor een harttransplantatie, daar de risico’s van de transplantatie groter kunnen zijn dan het leven met een hartpomp.

100e hartondersteunende Heartmate II pomp
Gezien de vroege start heeft UZ Leuven het programma voor mechanische hartondersteuning uitgewerkt tot het grootste in België met een twintigtal implantaties per jaar. Onlangs werd de 100e Heartmate II-pomp ingeplant. De ontwikkeling met de huidige Heartmate II-pomp heeft de overleving van deze kritische patiënten sterk verbeterd met een eenjaarsoverleving van meer dan 80 procent.

Meer informatie

Prof. dr. Bart Meyns, diensthoofd cardiale heelkunde, bart.meyns@uzleuven.be