Contactgegevens

 • UZ Leuven campus Gasthuisberg
  E 595 - spoedgevallendienst
  Herestraat 49
  3000 Leuven
 • 016 34 39 00
 • Hoofdverpleegkundige: Peter Deboutte

Ligging en bereikbaarheid

E595 bevindt zich in campus Gasthuisberg, limoengroene pijl , verdieping 0

Parkeren

Brengen en halen in 'Kiss&Ride zone'

Aan de ingang kunt u even uw auto laten staan op de aangeduide plaatsen om de patiënt veilig af te zetten. Daarna moet u uw voertuig parkeren op parking spoed.

Parkeren op parking spoed

Parkeer uw wagen in 'parking spoed' in de ondergrondse parking. Parking spoed is in het groen afgebakend.

 • Patiënten van spoed of hun begeleider parkeren gratis op parking spoed. Vraag bij de onthaaldesk van spoed een uitrijticket.
 • Prijs: 25 euro per dag.

In- en uitschrijven

Inschrijven

 • Meld u aan bij de onthaaldesk.
 • Geef uw identiteitskaart af.
 • Vermeld eventueel of u bent doorverwezen voor een bepaalde arts of medische discipline.
 • Geef eventueel waardevolle voorwerpen in bewaring.
 • We registreren alle nodige administratieve gegevens.

Uitschrijven

Als u de spoedgevallendienst verlaat, moet u zich altijd uitschrijven.

 • Ga naar "uitschrijving spoedgevallen".
 • Hebt u waardevolle voorwerpen in bewaring gegeven? Denk eraan om ze terug te vragen.

We controleren of alle administratieve gegevens in orde zijn.

Langere opname nodig?

Kunt u om medische redenen niet naar huis, dan regelen we uw opname op een verpleegafdeling.

Op bezoek

Enkel naaste familieleden (max. 2 personen) mogen kort op bezoek komen.

Parking voor bezoekers spoed

Parkeer uw voertuig op de gewone bezoekersparking. Rijd dus niet naar de ingang van spoed.

 • Ga te voet naar de hoofdingang.
 • Volg in het ziekenhuis de bewegwijzering naar spoed: volg de pijl naar limoen; in de zone limoengroen neemt u de trap of lift naar niveau 0.

Wacht in de wachtruimte tot het bezoekuur begint.

Bezoekuren spoed

 • 11.00 - 11.30 uur
 • 15.30 - 15.45 uur
 • 18.30 - 19.00 uur