Primaire immuundeficiënties (PID): 10 waarschuwingstekens

Bij kinderen

 1. Vier of meer nieuwe oorontstekingen in één jaar tijd.
 2. Twee of meer nieuwe ernstige sinusontstekingen in de loop van één jaar.
 3. Twee of meer maanden antibioticatherapie zonder veel effect.
 4. Twee of meer longontstekingen in de loop van één jaar.
 5. Groeiachterstand in lengte of gewicht.
 6. Herhaalde diepe abcessen van de huid of inwendige organen zoals de lever.
 7. Aanhoudende spruw (candida) in de mond of schimmelinfectie aan de huid of elders.
 8. Nood aan intraveneuze antibiotica om een infectie te genezen.
 9. Twee of meer invasieve infecties (bijvoorbeeld bloedinfectie met een bacterie, hersenvliesontsteking)
 10. PID komt voor in uw familie.

Bij volwassenen

 1. Twee of meer nieuwe oorontstekingen in één jaar tijd.
 2. Twee of meer nieuwe sinusinfecties in de loop van één jaar, zonder dat u allergisch bent.
 3. Eén nieuwe longontsteking per jaar gedurende meer dan één jaar.
 4. Chronische diarree met gewichtsverlies.
 5. Herhaalde virale infecties (verkoudheid, koortsblaren, wratten, condylomen)
 6. Herhaalde nood aan intraveneuze antibiotica om een infectie te genezen.
 7. Herhaalde, diepe abcessen op de huid of inwendige organen zoals de lever.
 8. Aanhoudende spruw (candida) of schimmelinfectie aan de huid of elders.
 9. Infectie met normaal gezien onschadelijke tuberculoseachtige bacteriën.
 10. PID komt voor in uw familie.

Over immuunsysteem

Het immuunsysteem: hoe beschermt het ons lichaam tegen ziekteverwekkers? (pdf).

Verschillende ziektes

 • Humorale immuundeficiëntie bv. transiënte hypogammaglobulinemie, X-gebonden agammglobulinemie, specifieke polysaccharide antistof-deficientie
 • Specifieke expertise dankzij de nauwe samenwerking met Prof X. Bossuyt, laboratoriumgeneeskunde: stoornissen van de natuurlijke immuniteit bv. IRAK-4 deficiëntie. Deze patiënten hebben als voornaamste problematiek recurrente invasieve pneumocceninfectie.
 • Severe combined immune deficiency (SCID): ernstige gecombineerde cellulaire en humorale afweerstoornis, welke fataal is tenzij vroegtijdig stamceltransplantatie kan uitgevoerd worden. Lees het verhaal over Margaux en haar zeldzame immuunziekte SCID (pdf).
 • Combined immune deficiency: minder ernstig verlopende stoornissen van de cellulaire en humorale immuniteit
 • Aandoeningen van de neutrofiele granulocyten: bv Congenitale neutropenie, chronische granulomatosis (CGD), : bv. Kostmann syndroom, bv leukocyte adhesiestoornissen
  Lees het verhaal van Senne en zijn ziekte.
 • Andere goed gedefiniëerde immuundeficiëntiesyndromen: Wiskott-Aldrich, X-linked lymfoproliferatieve aandoening (XLP), X-linked immune dysregulation with polyendocrinopathy syndrome (IPEX), DiGeorge, Chronische mucocutane candidiasis, Cartilage Hair Hypoplasia, Hyper-IgE syndroom, WHIM syndroom, stoornissen in de IFN-gamma/IL-12 pathway
 • Gecombineerde stoornissen van de witte bloedcellen, bloedplaatjes, pigmentcellen (bv Chediak-Higashi, Hermansky-Pudlak syndroom)
 • Chromosomale breakage syndromen zoals ataxia-telangiectasia
 • Stoornissen van het complementsysteem

Speciale onderzoeken

 • Functionele testen van de
  • Lymfocyten en granulocyten
  • Toll-like receptor pathway
  • STAT3 functie in de context van hyper-IgE syndroom
  • STAT1 functie in de context van chronische mucocutane candidiasis
 • PID capture via centrum menselijke erfelijkheid, contactpersoon Anniek.Corveleyn@uzleuven.be

Afdeling kinderimmuundeficiënties (KID)

De afdeling kinderimmuundeficiënties (KID) draagt zorg voor kinderen met een primaire stoornis in het immuunsysteem, gaande van het diagnostische proces tot de behandeling en begeleiding. De diagnostische mogelijkheden zijn zeer uitgebreid mede dankzij de expertise van de dienst laboratoriumgeneeskunde, het centrum voor menselijke erfelijkheid en dankzij intensieve nationale en internationale samenwerking wat betreft genetische diagnostiek. De multidisciplinaire problematiek van de patiënt met een afweerstoornis wordt verder optimaal benaderd in een totaalzorgsysteem door een nauwe samenwerking met de andere afdelingen van het Kinderziekenhuis (in het bijzonder kinderinfectieziekten /kinderlongziekten en kinderhemato-oncologie, maar ook kinderreumatologie, kindergastro-enterologie, kinderneurologie) .

Een belangrijke klinische taak van de afdeling KID is om door middel van laagdrempelige consultatie optimale zorg te leveren voor patiënten die leiden aan een afweerstoornis. Dagelijks worden kinderen ontvangen in het dagziekenhuis voor toediening van immuunglobulines. Waar geïndiceerd wordt stamceltransplantatie als behandeling voorgesteld en uitgevoerd binnen het eigen centrum in nauwe samenwerking met de afdeling kinderhemato-oncologie.

Arts

Prof. dr. Isabelle Meyts

Het team is verder verstrengeld met de subdisciplines kinderpneumologie/infectieziekten en kinderhemato-oncologie.

Sub-zorgprogramma's

 • Diagnostische polikliniek
 • Daghospitalisatie: uitgebreide expertise in de toediening van subcutane immuunglobulinen aan de pediatrische patiënt; toediening van intraveneuze immuunglobulines
 • Humane progenitorceltransplantatie

Jeffrey Modell Foundation Diagnostic and Research Center

Zaterdag 30 april 2011 werd de afdeling kinderimmuundeficiënties ingehuldigd als eerste Belgische Jeffrey Modell Foundation Diagnostic and Research Center.

De Jeffrey Modell Foundation zet zich wereldwijd in voor bewustwording rond afweerstoornissen door onderzoek en behandelmethoden te stimuleren. Patiënten, ouders en artsen waren van harte welkom op het symposium.

Verpleegafdelingen

 • 341: leeftijd: 18/24 maanden tot 16 jaar: zone infectieziekten/pneumologie
 • 343: leeftijd: pasgeborene tot 18/24 maanden
 • 331: leeftijd: 18/24 maanden tot 16 jaar
 • 302: raadpleging kindergeneeskunde
 • 305: daghospitaal kindergeneeskunde

Steun ons

U kunt een gift doen door te storten op

 • IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789
 • BIC-code: KREDBEBB (van KU Leuven)
 • Met gestructureerde mededeling +++400/0010/67746+++

Contact

Secretariaat: Jo Vencken: 016 34 38 41