Indien u contact wilt met een van onze artsen of andere medewerkers verwijzen wij u graag door naar hun contactgegevens. UZ Leuven is een babyvriendelijk ziekenhuis. Wat dit voor uw patiënte betekent, leest u hier. Hieronder vindt u ook een aantal documenten die u informeren over onze zorg en begeleiding, die u kan gebruiken om patiënten te informeren of die u samen met de patiënte kan invullen.

Formulieren

Verloskundige counseling

Patiëntenbrochures UZ Leuven

Een overzicht van alle brochures rond zwangerschap, verloskunde, complicaties...

Interessante links