Groepsprogramma obesitas

Deelnemen aan sessies

U kunt enkel deelnemen aan de groepssessies na een volledige screening en na postief advies van het team.

Groepssessies

Sommige mensen bereiken makkelijker hun doel door de steun van mensen met hetzelfde doel. Om deze reden werken we in de obesitaskliniek met een groepsprogramma.

 • 11 sessies van elk 3 uur
 • Verspreid over 6 maanden
 • Onder begeleiding van een diëtist en psycholoog
 • Gevolgd door 6 maanden bewegingsrevalidatie onder begeleiding van een kinesist

Thema's van de sessies

Tijdens de groepssessies komen volgende thema's aan bod:

 • Motivatie tot aanpassen eetstijl
 • Inzicht in gezonde voeding
 • Verpakkingen interpreteren, omgaan met prikkels
 • Tips om duurzaam te vermageren en volhouden
 • Technieken om gewoontes te veranderen
 • Kooksessies
 • Mindful eating: leren genieten van gezonde voeding

2 soorten sessies

Kennis omzetten in praktijk

Na elke sessie krijgt u een opdracht die aansluit bij het thema van de sessie:

 • U zet de opgedane kennis om in uw dagelijkse praktijk en eigen routines.
 • Tips helpen u om stapsgewijs informatie en methodes duurzaam in uw leven te integreren.

Voorbeelden van de opdrachten zijn:

 • Bijhouden van een eetdagboek geeft u inzicht in uw eetgewoontes.
 • Uw huis zo inrichten dat u minder in de verleiding komt om te eten.
 • Oefeningen om mindful eten beter onder de knie te krijgen.
 • Leren omgaan met de druk van anderen om te eten.

Praktisch

De groepssessies starten op volgende momenten:

 • Tweede woensdag van maart: avondgroep van 18 tot 21 uur
 • Tweede donderdag van september: avondgroep van 18 tot 21 uur
 • Tweede donderdag van mei: daggroep van 14 tot 17 uur

Terugkomsessies

Enkel voor deelnemers die het groepsprogramma volledig hebben doorlopen.

Januari - mei - oktober

Meer informatie

Brochures en films

Links

Contact

Maak een afspraak