Contact details

  • UZ Leuven campus Gasthuisberg
    E 451 - stroke unit
    Herestraat 49
    3000 Leuven
  • 016 34 45 10
  • Head nurse: Guy Aerts

Accès

E451 located in campus Gasthuisberg, gele arrow , floor 5

Heures de visites

Do you want to send wishes to a patient? Choose and personalize your greeting card. We deliver this for free in the room.

Opname via spoed

De meeste patiënten die symptomen van een CVA of een TIA (transiente ischemische aanval of mini-beroerte) hebben worden via de spoedgevallendienst op de stroke unit opgenomen. Op de spoedgevallendienst wordt bepaald welk type beroerte de patiënt heeft en wordt een initieel behandelingsplan gestart. 

Op de stroke unit wordt nagegaan welk mechanisme verantwoordelijk is voor de beroerte. Dit gebeurt door het uitvoeren van meer gespecialiseerde technische onderzoeken, zoals een MRI-scan, onderzoeken van het hart en van de hersenbloedvaten. Tijdens de opname wordt u begeleid door een team van artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

De intensieve revalidatie gebeurt onder leiding van een arts die gespecialiseerd is in revalidatie, in samenwerking met een team van kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten en een sociaal assistente.

Na de opname

Na de opname gaan patiënten naar huis, naar een revalidatieafdeling of naar een zorgafdeling.

Omdat patiënten die reeds een beroerte gehad hebben een belangrijke kans hebben om een nieuwe beroerte of een hartinfarct te krijgen, worden de meeste patiënten na enkele maanden op de CVA-raadpleging teruggezien. Tijdens deze raadpleging wordt het herstel van de beroerte nagegaan en wordt beslist hoe het risico op een nieuwe beroerte of hartinfarct kan verminderd worden.