Deze research is voor een groot deel mogelijk gemaakt door giften. Indien u ook een bijdrage wenst te leveren, is dit mogelijk via storting op onze researchrekening :

  • naam rekening: KU Leuven
  • nummer rekening: 734-0194177-89 
  • met vermelding “voor ECI-MCLL01-O2010"

Voor stortingen vanaf 40 euro wordt automatisch een fiscaal attest afgeleverd.