Maak een afspraak

Raadpleging of eerste afspraak

Symptomen van endometriose

De belangrijkste klachten van endometriose zijn:

 • Menstruatiepijn (voor/tijdens/na)
 • Pijn bij plassen en/of stoelgang maken (vooral tijdens menstruatie)
 • Pijn en/of bloedverlies tijdens/na seksuele betrekkingen
 • Vermoeidheid

Er is geen verband tussen de uitgebreidheid van de endometriose en de ernst van de pijnklachten.

Voorkomen van endometriose

Endometriose vinden we meestal terug in het kleine bekken: dit kan zowel op de buitenkant van de baarmoeder zijn, als op de eileiders, de eierstokken, de darmen, de blaas, de urineleiders of op het buikvlies. Er kunnen ook endometrioseletsels worden aangetroffen op de buikzijde van het middenrif. 

Waar komt endometriose voor

Kinderwens

De aanwezigheid van endometriose verlaagt de zwangerschapskans tot minder dan 10% per maand. Door het operatief verwijderen van endometriose zullen uw kansen op een zwangerschap vergroot worden. Lees meer over verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw.

Oorzaak van endometriose

Endometriose ontstaat waarschijnlijk doordat er tijdens de menstruatie bloed via de eileiders in de buikholte terechtkomt. De cellen van het baarmoederslijmvlies kunnen zich inplanten in de buikholte waardoor endometriose ontstaat.

Vormen van endometriose

Endometriose heeft meerdere verschijningsvormen: 

 • Oppervlakkige endometriose: geïsoleerde vlakke zones op het buikvlies.
 • Uitgebreide endometriose: knobbels (noduli) die kunnen doorgroeien in omgevende organen zoals blaas, urinewegen, darm en vaginawand.
 • Endometriosecysten (endometrioma’s): cysten in de eierstok(ken).

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Kijkbuisoperatie waarbij het door endometriose aangetaste weefsel via een laparoscoop (kijkbuis) heel precies wordt verwijderd met een CO₂-laser.

 • Hormonale onderdrukking: door het innemen van hormonale medicatie zal de werking van de eierstokken worden stil gelegd en bijgevolg zal de endometriose niet verder toenemen. Endometriose zal niet verdwijnen met hormonale therapie.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Geluidsgolven tonen een doorsnede van het vrouwelijke bekken en geven een gedetailleerd beeld van de baarmoeder en eierstokken.
 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Radiografie van de dikke darm (colon) door middel van contrastvloeistof en röntgenstralen.
 • RX nieren en urinewegen
  Radiografie van nieren en urinewegen door middel van contrastvloeistof en röntgenstralen, om te kijken in hoeverre endometriose ingroeit in de wand van de urinewegen en of deze urinewegen niet door endometriose zijn vernauwd.

Contact

Maak een afspraak

Raadpleging of eerste afspraak


Specialisten