Adres en ligging

U vindt de Ethische Commissie Onderzoek via de grijze pijl (administratief gebouw), verdieping 3.

Indienen documenten en dossiers

Alle documenten moeten elektronisch ingediend worden. Volg de procedure.

Betaling

Lees meer over de wettelijke bijdragen en het verloop van de betaling.

Andere vragen

Neem contact op met het secretariaat, bij voorkeur via e-mail.

  • E-mail: ec@uzleuven.be
  • Tel. 016 34 86 00 (werkdagen tussen 10 en 11 uur)