Contactgegevens

  • UZ Leuven campus Gasthuisberg
    E 566 - centrum menseliijke erfelijkheid
    Herestraat 49
    3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid campussen

E566 bevindt zich in campus Gasthuisberg, bordeaux pijl , verdieping 6

Afspraken en contact

Voor afspraken en vragen kunt u terecht bij het centrum menselijke erfelijkheid.