Contactgegevens

  • UZ Leuven campus Gasthuisberg
    E 566 - centrum menseliijke erfelijkheid
    Herestraat 49
    3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid campussen

E 566 bevindt zich in campus Gasthuisberg , bordeaux pijl , verdieping 6 .

Afspraken en contact

Voor afspraken en vragen kunt u terecht bij het centrum menselijke erfelijkheid.