Dit is een gespecialiseerde raadpleging. U kunt hier zelf geen afspraak voor maken. Enkel uw behandelende arts kan afspraken voor deze raadpleging maken.

Privéraadpleging

Afspraak maken

    Locatie


    Dit is een multidisciplinaire raadpleging. Dit betekent dat zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken om u optimale zorg te bieden vanuit hun verschillende expertise.