Patiënten met chronisch darmfalen zijn om diverse redenen (bv. short bowel, fistels, obstructie, ernstige motiliteitsstoornissen…) afhankelijk van intraveneuze voeding (home TPN). Tijdens deze raadpleging wordt in overleg met een gespecialiseerde diëtiste de voeding geëvalueerd en op maat aangepast (orale voeding, TPN, vochttoediening…). Met medicatie en chirurgische technieken (autologe reconstructies) wordt geprobeerd om de resterende capaciteit van de darm maximaal te benutten. Complicaties van chronisch darmfalen, zoals afwijkende levertesten, osteoporose, nierfalen, (katheter)infecties, tromboses… worden actief opgespoord en behandeld. Soms is een darm- of een multiviscerale transplantatie de enige levensreddende oplossing voor deze complicaties. Darmtransplantatie kan ook nodig zijn bij uitgebreide tromboses van de bloedvaten in de buik of bij bepaalde tumoren. Op deze raadpleging worden deze patiënten gevolgd vóór en na de transplantatie door een multidisciplinair team. Enkel via huisarts of verwijzende specialist.

Raadpleging onder supervisie

Afspraak maken

  • Bel 016 34 87 27.

Locatie

MaDiWoDoVr
Vanuytsel Tim, prof. dr.14-16.30
Pirenne Jacques, prof. dr.14-16.30
Monbaliu Diethard, prof. dr.14-16.30
Hiele Martin, prof. dr.14-16.30
Sainz Barriga Mauricio, prof. dr.14-16.30
Jochmans Ina, prof. dr.14-16.30
Tijdens deze raadpleging onder supervisie betaalt u geen ereloonsupplementen.

Dit is een multidisciplinaire raadpleging. Dit betekent dat zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken om u optimale zorg te bieden vanuit hun verschillende expertise.