1.   Aanvragen

  • Het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid voorziet in verschillende aanvraagformulieren voor de verschillende diagnostische testen. Om eventuele fouten en vertragingen te voorkomen, worden bij voorkeur deze formulieren gebruikt, en moeten de aanvragen op een éénduidige wijze worden ingevuld. (Links naar pdf-files aanvragen)
  • De aanvrager dient het juiste staal af te nemen voor het gevraagde onderzoek. De instructies staan vermeld op de aanvraagformulieren, of kunnen telefonisch bekomen worden.
  • Elk staal moet voorzien zijn van een correcte identificatie (naam en geboortedatum van de patiënt).
  • Aanvragen kunnen door het laboratorium geweigerd worden, indien ze onvoldoende of onjuiste gegevens bevatten om een resultaat te bekomen dat voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria. Het laboratorium brengt in dit geval de aanvrager onmiddellijk op de hoogte.
  • Stalen verzenden naar:  Centrum Menselijke Erfelijkheid (CME), UZ Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven

 

2.    Uitvoering

  • Het laboratorium bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd, volgens de state-of-the-art procedures en gangbare standaarden.
  • Het laboratorium kan, indien een aanvraag zich uitstrekt tot diagnostische testen die buiten het aanbod van het laboratorium vallen, de aanvraag uitbesteden aan een ander laboratorium in binnen- of buitenland.
  • Het laboratorium zal de restanten van de stalen (meestal DNA, leukocyten of celculturen) na onderzoek bewaren overeenkomstig de eigen procedures, tenzij anders overeengekomen bij de aanvraag.

 

3.    Rekening

  • Genetisch onderzoek wordt terugbetaald volgens artikel 33 van het KB van 22 november 2012 of volgens artikel 33 bis van KB van 18.03.2011. Het remgeld bedraagt momenteel 8,68 Euro en wordt rechtstreeks gefactureerd aan de patiënt.