Instructies voor staalname zijn hier te vinden.

Overzicht genetische testen zijn hier te vinden.

Informatie over prenataal array-onderzoek is hier te vinden.

Informatie over de niet-invasieve prenatale test (NIPT) is hier te vinden