Cytogenetica
Moleculaire genetica

Prof. dr Lucienne MICHAUX

 

Het centrum voor menselijke erfelijkheid van het universitair ziekenhuis Leuven voert in zijn laboratoria cytogenetische en moleculaire testen uit voor de diagnose en opvolging van kwaadaardige aandoeningen.

Het moleculair laboratorium is sinds 2005 geaccrediteerd door BELAC volgens de internationale ISO 15189 BELAC 218-MED norm.

 

BESCHIKBARE TESTEN

Er zijn testen beschikbaar voor uiteenlopende hematologische en oncologische aandoeningen :

 • acute lymfatische leukemie
 • acute myeloïde leukemie
 • chronische myeloproliferatieve neoplasmen  (chronische myeloïde leukemie, polycythemia vera, essentiele trombocytemie, idiopathische myelofibrose, chronische eosinofiele leukemie, mastocytose…)
 • chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkins lymfomen en Hodgkins lymfomen
 • mesenchymale tumoren
 • colorectaal carcinoma
 • Longcarcinoma
 • Melanoma
 • Schildkliercarcinoma
 • DNA-profilering voor en na hematopoietische stamceltransplantatie
 •  …

 

AANVRAGEN - AANVRAAGFORMULIEREN - INSTRUCTIES

Bij de aanvraag van cytogenetische of moleculaire testen in een context van maligne aandoeningen worden bij voorkeur de specifieke aanvraagformulieren voor intramurale aanvragen en voor extramurale aanvragen gebruikt. Deze formulieren zijn online beschikbaar: http://www.uzleuven.be/diensten/cme/lab/aanvraagformulieren of kunnen op aanvraag ook onder gedrukte vorm worden bekomen (hetzij via mail aan cme@uzleuven.be of  telefonisch op het nummer  016 345903 of 016 345905 van de receptie Centrum Menselijke Erfelijkheid).

Met het oog op een optimale en tijdige verwerking van de opgestuurde stalen dienen de aanvraagformulieren zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Eventuele relevante informatie die pas na het insturen van het staal aan het licht is gekomen kan gemeld worden via CME.ontvangenstalen@uz.kuleuven.ac.be.

Stalen worden gereceptioneerd op alle werkdagen gedurende de kantooruren. Voor een optimale verwerking dienen stalen ons op vrijdag bij voorkeur voor 13 uur te bereiken. Op zaterdag is er een wachtdienst maar is de receptie niet telefonisch bereikbaar. Op zondag is het laboratorium gesloten.

Stalen voor cytogenetisch onderzoek en voor RNA onderzoek dienen het laboratorium bij voorkeur binnen de 24 uur na afname te bereiken.

Voor FISH op paraffine-stalen dient er een extra H&E gekleurde coupe meegestuurd te worden waarop de tumorregio aangeduid is.

Voor hoogdringende aanvragen of zeer specifieke, uitzonderlijke  situaties wordt best telefonisch contact opgenomen met het laboratorium (cytogenetica: 016 345873 - moleculaire testen : 016 347952).

Specifieke instructies voor staalafname vindt u hier http://www.uzleuven.be/diensten/cme/lab/aanvraagformulieren

 

UITVOERING

Het laboratorium bepaalt de methode  waarop en de apparatuur waarmee dit onderzoek wordt uitgevoerd, volgens state of the art procedures en gangbare standaarden.

Desgevallend kan afgeweken worden van de aanvraag, naargelang de klinische vraagstelling, de klinische context of intussen beschikbaar gekomen resultaten.

Indien voor de specifieke aandoening geen analyses worden uitgevoerd, wordt het ingestuurde materiaal opgeslagen en bewaard. Voor elk ingestuurd staal wordt een schriftelijk of elektronisch rapport aan de aanvrager opgestuurd.

 

AANREKENING

Cytogenetische en moleculaire onderzoeken worden terugbetaald volgens artikel 33 van het KB van 22 november 2012 of volgens artikel 33 bis van KB van 18.03.2011.

 

CONTACT

Prof. dr. Lucienne Michaux  tel. +32 16 34 60 85

Dr. Ir. Barbara Dewaele  tel +32 16 342116

Dr. Apr. Els Lierman  tel. +32 16 342530

Apr. Klin. Biol. Isabelle Vanden Bempt tel. +32 16 343270