Aan de hand van enkele concrete vragen die mensen aan het einde van hun leven kunnen bezighouden, wil deze brochure een houvast bieden aan de patiënt en zijn naasten om op een goede manier met deze laatste fase in zijn leven om te gaan. 

Brochure details

  • Titel: Existentiële en spirituele zorg: als het leven niet oneindig blijkt en levensvragen je bezighouden
  • Referentienummer: 700903
  • Publicatiedatum: 25-09-2017