Chemotherapie en bestraling

Omdat eicellen erg gevoelige cellen zijn, kunnen chemotherapie en bestraling een directe impact hebben op de vrouwelijke vruchtbaarheid. Dit effect kan bestaan uit het verminderen van de uitrijping van eicellen en/of de aantasting van de voorraad eicellen. Eicellen kunnen immers niet opnieuw aangemaakt worden door het lichaam.

Tijdelijk of omkeerbaar effect

Dit effect kan tijdelijk en omkeerbaar zijn, zoals het uitblijven van menstruaties tijdens de chemotherapie en kort nadien. Dit gebeurt bij de meeste chemotherapiebehandelingen. De cyclus kan spontaan opnieuw starten maanden of jaren na de chemotherapie. 

Het is ook mogelijk dat er een blijvend negatief effect is, met ofwel het definitief uitblijven van de menstruatie (vroegtijdige menopauze) of een verminderde functie en reserve van de eierstokken zonder het uitblijven van de menstruatie. 

Of het effect tijdelijk of definitief is, is afhankelijk van meerdere factoren zoals het type chemotherapie, de dosis chemotherapie en de leeftijd van de vrouw. Rechtstreekse bestraling op de eierstokken heeft nagenoeg altijd blijvende schade tot gevolg.

Gespecialiseerd fertiliteitscentrum

Uw behandelende arts zal met u bespreken of er een risico is op verminderde vruchtbaarheid door de geplande behandeling. 

Als dat het geval is, verwijst hij u naar de raadpleging van het Leuvens universitair fertiliteitscentrum (LUFC)

Daar bespreken we met u de mogelijkheden om de kans op onvruchtbaarheid te proberen verminderen:

  • In-vitrofertilisatie (IVF) 
  • ICSI
  • Operatie waarbij (een deel van) de eierstok wordt verwijderd en ingevroren
  • Hormonale onderdrukking van de eierstokfunctie
  • Operatie waarbij de eierstokken verplaatst worden buiten bestralingsveld

Meer weten?

Brochure details

  • Titel: Behoud van vruchtbaarheid bij vrouwen met kanker
  • Referentienummer: 700513
  • Publicatiedatum: 24-05-2018
  • Beschikbare talen: Nederlands - français