Tijdens een autologe stamceltransplantatie worden uw zieke stamcellen vervangen door uw eigen gezonde stamcellen. U bent dus uw eigen donor, waardoor er geen gevaar is voor afstoting. Om de kwaadaardige (bloed)cellen in het lichaam te doden wordt u eerst behandeld met chemotherapie of radiotherapie (bestraling).  Door de hoge dosis chemo- of radiotherapie worden het beenmerg en de bloedaanmaak zo zwaar onderdrukt dat ze niet uit zichzelf kunnen herstellen. Nieuwe bloedcellen worden niet meer (of te traag) aangemaakt. De stamcellen die u krijgt tijdens de transplantatie zorgen ervoor dat het beenmerg en de bloedaanmaak herstellen. Lees meer over de behandeling, voorbereiding en nazorg.

Brochure details

  • Titel: Autologe stamceltransplantatie: eerste kennismaking
  • Referentienummer: 700075
  • Publicatiedatum: 07-07-2016