Meer over uw ontslag uit het ziekenhuis na een autologe stamceltransplantatie. In de brochure staan richtlijnen om u thuis te beschermen tegen mogelijke verwikkellingen na een stamceltransplantatie, zoals infecties. Ook krijgt u advies over hoe u kunt werken aan uw revalidatie en wordt er stilgestaan bij de problemen, emoties en beperkingen waarmee u na uw thuiskomst kunt geconfronteerd worden.

Brochure details

  • Titel: Naar huis na een autologe stamceltransplantatie
  • Referentienummer: 700011
  • Publicatiedatum: 29-02-2012