Meer dan vroeger, hebben patiënten vragen over het levenseinde. Over een aantal begrippen rond het levenseinde bestaat echter nogal wat onduidelijkheid en verwarring. Met deze brochure worden een aantal termen nader verklaard.

Brochure details

  • Titel: Beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde
  • Referentienummer: 700006
  • Publicatiedatum: 02-06-2014