De barcode op het geneesmiddel wordt automatisch gecheckt met de het bandje van de patiënt en het elektronisch medisch voorschrift.
De barcode op het geneesmiddel wordt automatisch gecheckt met de het bandje van de patiënt en het elektronisch medisch voorschrift.

In UZ Leuven scannen we de barcode van geneesmiddelen én die op uw identificatiebandje vóór het toedienen.

Gescande geneesmiddelen worden dan automatisch gecheckt met het elektronisch medisch voorschrift en eventuele interacties met andere geneesmiddelen die u krijgt.

Scannen

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis, dan krijgt u meteen en identificatiebandje. Zo weten we altijd wie u bent.

Voor het toedienen van medicatie, zullen de verpleegkundigen de barcodes op de medicatie en op uw bandje scannen.

Aan uw bed

Deze scanning gebeurt net voordat u de medicatie krijgt toegediend. De geneesmiddelen zijn verpakt in een eenheidsdosisverpakking en voorzien van een scanbare code.

Automatische controle

De gescande geneesmiddelen worden automatisch gecheckt met het elektronisch medisch voorschrift en op eventuele interacties met andere geneesmiddelen die de patiënt krijgt.

Als blijkt dat het gaat om de juiste medicatie, het juiste tijdstip, de juiste patiënt en als er geen interacties gedetecteerd worden, kan de medicatie worden toegediend.

Veiliger

Onderzoek heeft aangetoond dat bedside scanning medicatiefouten sterk kan verminderen.

Sinds de introductie van bedside scanning in UZ Leuven hebben we de patiëntveiligheid door het verhinderen van medicatiefouten zien toenemen. Bovendien kunnen we dankzij deze technologie ook snelle traceerbaarheid van geneesmiddelen verzekeren.