DOSERING BIJ GESTOORDE NIERFUNCTIE: AANPASSINGEN
Voor bepaalde antibiotica moet bij verminderde nierfunctie de dosis vanaf de tweede dag aangepast worden (de ladingsdosis wordt nooit aangepast). Het risico op onderdosering door een te grote dosisaanpassing t.o.v. toxiciteit door niet aan te passen moet steeds goed afgewogen worden. Bij twijfel is de voorkeur te kiezen voor de hoogste dosis, zeker bij antibiotica met brede therapeutisch-toxische marge (zoals betalactamantibiotica). Voor de aminoglycosiden, vancomycine gebeurt dit op basis van de serumconcentraties. Voor de andere antibiotica gebeurt dit op basis van de gemeten of geschatte creatinineklaring.
Volwassenen
Leeftijd jaar
Gewicht kg
Serumcreatinine mg/dl
Geslachtm v
Afro-Amerikaansnee ja
CG ml/min
MDRD ml/min per 1.73m2
Kinderen
Serumcreatinine mg/dl
Lengte cm
Spiermassa correctiefactor
GFR ml/min per 1.73m2