THERAPEUTISCH GEBRUIK VAN ANTIFUNGALE MIDDELEN: EMPIRISCHE EN GERICHTE THERAPIE
Bij het opstellen van aanbevelingen voor het gebruik van antifungale middelen bij invasieve gist- en schimmelinfecties werd eerst rekening gehouden met de wetenschappelijke evidentie, pas dan met de kwaliteit/prijsverhouding en de huidige Belgische terugbetalingscriteria van de beschikbare antifungale middelen (die op het ogenblik van de herwerking van de antibioticagids (voorjaar 2013) in revisie zijn).